KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THANH TOÁN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP - ĐỢT BỔ SUNG

Khoa QTKD - 29/09/2021 - 0 bình luận

Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh thông báo đến các bạn đạt Học bổng khuyến khích học tập vừa qua, nhưng chưa cung cấp thông tin thanh toán.

Các em điền thông tin TẠI ĐÂY, đến hết ngày 15/10/2021 để Nhà trường thực hiện thủ tục chuyển khoản. Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp bổ sung trễ.

Viết bình luận của bạn