KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2021-2022

Khoa QTKD - 20/12/2022 - 0 bình luận

Văn phòng khoa Quản trị kinh doanh thông báo về danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 3 - Năm học 2021 - 2022

Sinh viên xem danh sách học bổng khuyến khích học tập HK3, NH 2021-2022 và Danh sách sinh viên đã nhận học bổng (không xét Học bổng KKHT đợt này) TẠI ĐÂY

- Mọi thắc mắc liên hệ email: vu.lpa@ou.edu.vn đến hết ngày 29/12/2022 (Không giải quyết qua điện thoại).

- Điền form thanh toán học bổng TẠI ĐÂY

* Lưu ý:

Trường hợp Sinh viên cung cấp số tài khoản cá nhân không đúng gồm: sai số tài khoản, sử dụng số tài khoản của người khác, tài khoản đã đóng, chưa hoàn tất thủ tục tạo tài khoản với ngân hàng hoặc không cung cấp số tài khoản đúng thời gian quy định …. được xem là hồ sơ không đủ điều kiện xét, cấp học bổng. Số tiền học bổng còn lại sau điều chỉnh danh sách sẽ được phân bổ kinh phí cho học kỳ liền kề tiếp theo.

Trường hợp sinh viên đã được lập Quyết định công nhận học bổng; tuy nhiên cung cấp tài khoản không đúng nêu trên sẽ bị lập Quyết định loại sinh viên ra khỏi danh sách xét, cấp học bổng.

Điểm trung bình xét học bổng khuyến khích học tập tính theo đúng chương trình đào tạo (không tính điểm thực tập tốt nghiệp, không tính điểm anh văn).

Tài khoản ngân hàng phải do chính sinh viên được nhận học bổng làm chủ tài khoản.

- Sinh viên xem quy định xét học bổng khuyến khích học tập TẠI ĐÂY

Viết bình luận của bạn